วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MV พระคริสตกายา
MV เพลง "พระคริสตกายา"

จัดทำโดย 
บร.ยอแซฟกรรมกร นนท์ชัย สุวรรณ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชั้น ปรัชญาและศาสนา ปี 2 

และขอบคุณบทเพลงเพราะๆ จาก "ส.สรรค์สร้างกิจ" ครับ

2 ความคิดเห็น: