วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MV บทภาวนาเวลาเช้า


MV บทภาวนาเวลาเช้า

จัดทำโดย 
บร.เยโรม หทัยภัสสร สมสุข 

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชั้น ปรัชญาและศาสนา ปี 2 

และขอบคุณบทเพลงเพราะๆ จาก "Lazarus" ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น