วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MV ประตูแห่งความเชื่อ


MV เพลง "ประตูแห่งความเชื่อ"

จัดทำโดย

บร.วิทยา เลิศทนงศักดิ์

ชั้นปี  7  สามเณราลัยแสงธรรม


และขอบคุณบทเพลงไพเราะ จาก "ภัศม์"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น