วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MV พระคริสตกายา
MV เพลง "พระคริสตกายา"

จัดทำโดย 
บร.ยอแซฟกรรมกร นนท์ชัย สุวรรณ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชั้น ปรัชญาและศาสนา ปี 2 

และขอบคุณบทเพลงเพราะๆ จาก "ส.สรรค์สร้างกิจ" ครับ

MV เพลง "รักและสันติ"MV เพลง "รักและสันติ"

จัดทำโดย 
บร.ยอแซฟกรรมกร นนท์ชัย สุวรรณ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชั้น ปรัชญาและศาสนา ปี 2 

และขอบคุณบทเพลงเพราะๆ จาก "Lazarus" ครับ

MV ประตูแห่งความเชื่อ


MV เพลง "ประตูแห่งความเชื่อ"

จัดทำโดย

บร.วิทยา เลิศทนงศักดิ์

ชั้นปี  7  สามเณราลัยแสงธรรม


และขอบคุณบทเพลงไพเราะ จาก "ภัศม์"


วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MV บทภาวนาเวลาเช้า


MV บทภาวนาเวลาเช้า

จัดทำโดย 
บร.เยโรม หทัยภัสสร สมสุข 

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชั้น ปรัชญาและศาสนา ปี 2 

และขอบคุณบทเพลงเพราะๆ จาก "Lazarus" ครับ