ฝ่ายผลิต


ประวัติความเป็นมาของห้องบันทึกเสียงแสงธรรม
ห้องบันทึกเสียงแสงธรรม ได้ถือกำเนิดขึ้นราวเดือนตุลาคม 1981 โดยการริเริ่มของคุณพ่อสำราญ  วงศ์เสงี่ยม ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สามเณรลัยแสงธรรมในสมัยนั้น ได้ดำเนินการขอทุนจาก Missio Aachen Germany  และ Maryknoll Fathers Hands international, Katmandu, Nepal  โดยคำแนะนำของ คุณพ่อร็อคโก สงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ และ อดีตอาจารย์บ้านเณรแสงธรรม เพื่อนำมา สร้างห้องบันทึกเสียง
เมื่อสร้างห้องเสร็จ ก็ได้จารึกป้ายโลหะแผ่นหนึ่งไว้หน้าห้อง เพื่อเป็นการขอบคุณ แก่ผู้ที่มีพระคุณ ข้อความที่ได้บันทึกไว้  มีดังต่อไปนี้
The Committee of the Liturgical Commission of Thailand  In token of deep gratitude to Missio Aachen Germany and Maryknoll Fathers, Hands international, Kat mandu, Nepal For the gift of this Recording room and equipment  October 1981 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น