วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
หลังจากที่เราได้เริ่มต้นเปิดปีการศึกษาใหม่แล้ว คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ของเราก็เริ่มด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันพุธที่ 11 มิ.ย. 14 การประชุมสมาชิก เพื่อเป็นการสรุปงานในปีที่ผ่านมา และเป็นการวางแผนในการทำงานของเราในปีนี้  เพื่อเริ่มเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ และบริการเรื่องโน้ตเพลงให้กับทุกท่านเหมือนเช่นเดิม
แน่นอนว่าเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ก็ย่อมมีเรื่องราวที่ดีๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  เรื่องแรก ขอยินดีต้อนรับคุณพ่อที่ปรึกษาคนใหม่ของเรา นั่นคือ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อพร้อมที่จะมาร่วมมือร่วมใจ และเป็นผู้นำในการพัฒนางานด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ให้มีคุณภาพ และเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไป และที่ลืมไม่ได้ ต้องขอบคุณ คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ที่ร่วมเดินทางมากับคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ตลอดเวลา5 ปี คุณพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้ทุกท่านได้รับผลงานที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งเห็นได้จากผลงานต่างๆที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ยังมีการต้อนรับสมาชิกใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบครอบครัวอย่างอบอุ่น ซึ่งน้องๆทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่างยินดีช่วยเหลืองานของพี่ทุกคนอย่างสุดความสามารถครับผม  ส่วนใครจะเป็นใคร ทำหน้าที่อะไร และในปีนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนั้น ขอทุกท่านได้ติดตามกันต่อไปครับ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์บ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเรา จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านไว้วางใจ หากมีสิ่งใดที่เราช่วยได้ทั้งเรื่องเพลง เรื่องโน้ต ท่านสามารถติดต่อมาได้เลยครับ อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง หรือเร็วบ้างช้าบ้าง ก็ขอโทษไว้ล่วงหน้าครับ แต่อย่างไรก็ดี เราจะช่วยท่านอย่างเต็มที่ครับ  ที่สุดแล้ว ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่มอบให้ผ่านสื่อต่างๆ สิ่งเหล่นนี้เป็นเหมือนพลังที่ผลักดันในการทำงานเบื้องหลังของสมาชิกทุกคนต่อไป และเป็นพลังที่จะช่วยให้เราทุกคนอุทิศตนเอง ทำงานด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับใช้พระศาสนจักในประเทศไทยต่อไปครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น