วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557


ด้านการพัฒนาศักยภาพ

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตารางเวลาของบ้านเณรใหญ่แสงธรรม การซ้อมขับร้องของสามเณรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน จากเดิมที่อยู่ช่วงเย็นวันพุธ ได้ย้ายเวลามาอยู่ช่วงค่ำของวันจันทร์ ทำให้บรรดาสามเณรใหญ่ได้มีโอกาสซ้อมขับร้องได้อย่างเต็มที่มากขึ้น
                โดยสัปดาห์แรกนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปโตร อูร์บานี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของสามเณร ในเรื่องการขับร้องบทเพลงสดุดีในทำวัตร ซึ่งเป็นประสบการณใหม่ของสามเณร ซึ่งสร้างให้ดนตรีมีส่วนในชีวิตและการสวดภาวนามากขึ้น เป็นการเสริมสร้างชีวิตจิตและความศรัทธาให้กับสามเณรได้เป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศในการสวดทำวัตรมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น